RAMAM RAGHAVAM LYRICS – VIJAY PRAKASH | RRR

RAMAM RAGHAVAM LYRICS - VIJAY PRAKASH | RRR
RAMAM RAGHAVAM LYRICS

Ramam
Ramam

Ramam Raghavam
Ranadheeram Raajasam

Rudhra Dhanussama
Samana Swadhanushtankhana

Bhayam Bhrantha Saathravam
Ramam Raghavam

Ranadheeram Raajasam
Raamam Rghavam

Ranadheeram Raajasam
Ghandeeva Mukhta Punkhanupunka

Sharaparamparaha Davaleesatham
Raamam Raaghavam

Ranadheeram Raajasam
Hasthinapuram Samasthatithasti


BALLER LYRICS

Kumbhastaladi Charan Natarajam
Nataraajam

Hasthinapuram Samasthatithasti
Kumbhastaladi Charan Natarajam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Raamam Raaghavam
Ranadheeram Raajasam

Leave a Comment