HUM HONGE KAMYAB LYRICS – PATRIOTIC SONG | GIRIRAJ KUMAR MATHUR |

SONGHUM HONGE KAMYAB LYRICS
SINGER GIRIRAJ KUMAR MATHUR
LYRICS GIRIRAJ KUMAR MATHUR
ALBUMHUM HONGE KAMYAB

ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab
ham honge kaamayaab ek din

ho ho man mein hai vishvaas
poora hai vishvaas

ham honge kaamayaab ek din
ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab

ham honge kaamayaab ek din
ho ho man mein hai vishvaas

poora hai vishvaas
ham honge kaamayaab ek din

hogee shaanti chaaron
hogee shaanti chaaron ya

hogee shaanti chaaran ya ek din
ho ho man mein hai vishvaas

poora hai vishvaas
hogee shaanti chaaran ya ek din

ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab
ham honge kaamayaab ek din

ho ho man mein hai vishvaas
poora hai vishvaas

ham honge kaamayaab ek din
ham chalenge saath saath

daale haathon mein haath
ham chalenge saath saath ek din

ho ho man mein hai vishvaas
poora hai vishvaas

ham chalenge saath saath ek din
ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab

NANI TERI MORNI KO MORR LE GAYE LYRICS

ham honge kaamayaab ek din
ho ho man mein hai vishvaas

poora hai vishvaas
ham honge kaamayaab ek din

nahin dar kisee ka aaj
nahin bhaee kisee ka aaj

nahin dar kisee ka aaj ke din
ho ho man mein hai vishvaas

poora hai vishvaas
nahin dar kisee ka aaj ke din

ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab
ham honge kaamayaab ek din

ho ho man mein hai vishvaas
poora hai vishvaas

ham honge kaamayaab ek din
ham honge kaamayaab, ham honge kaamayaab

ham honge kaamayaab ek din
ho ho man mein hai vishvaas

poora hai vishvaas
ham honge kaamayaab ek din

Leave a Comment